Strefa Pacjenta

Portal guzyjajnika.pl  powstał w celu zwiększenia wiedzy na temat guzów jajnika u dzieci wśród społeczeństwa i pracowników służby zdrowia.

Epidemiologia.

Patologiczne struktury w obrębie jajnika u dziewczynki różnią się od tych występujących u dorosłych kobiet, zarówno pod względem częstości występowania jak i cech biologicznych.

Odmiennie niż w przypadku kobiet dorosłych, częstość występowania poszczególnych typów nowotworów zmienia się u dziewczynek wraz z wiekiem. Dowiedz się więcej…

Jak rozpoznać objawy?

Istnieje szereg objawów mogący wskazywać na obecność zmiany guzowatej jajnika u dziecka. Najważniejszym elementem diagnostyki jest badanie fizykalne. Niezwykle istotne jest, aby dziecko było badane całościowe w czasie każdej wizyty u lekarza – zawsze włączając badanie palpacyjne brzucha. Dowiedz się więcej…

Diagnostyka obrazowa i laboratoryjna.

Podstawowym badaniem w przypadku podejrzenia guza jajnika jest USG. W razie stwierdzenia zmiany konieczne może okazać się poszerzenie diagnostyki o badanie tomografii komputerowej lub rezonans magnetyczny.

Wykonuje się również badanie krwi – ocenia się morfologię oraz poziom markerów nowotworowych – AFP(alfa fetoproteina), BhCG(beta-gonadotropina kosmówkowa) oraz niespecyficzne CA125 i LDH(dehydrogenaza mleczanowa)

Leczenie.

Stosowane przez wiele lat u dzieci zasady postępowania chirurgicznego oparte o schematy opracowane dla pacjentek dorosłych, ustępują obecnie miejsca metodom dużo bardziej zachowawczym. Takie podejście uwarunkowane jest innym zachowaniem biologicznym guzów jajnika u dzieci. Dowiedz się więcej…

Wytyczne.

Prowadzone jest obecnie wieloośrodkowe badanie mające na celu stworzenie dużej bazy danych pacjentek operowanych z powodu guza jajnika, na podstawie której opracowane zostaną wytyczne leczenia dla dzieci. Obecnie stosowane metody opierają się na wynikach badań zagranicznych. Nie istnieją jednak międzynarodowe wytyczne, obejmujące wszystkie rodzaje zmian jajnika u pacjentów pediatrycznych.

Skręt Jajnika.

Ostre dolegliwości bólowe brzucha u dziewczynki mogą odpowiadać wspomnianemu już w dziale objawy – skrętowi jajnika. W takim przypadku skręcona gonada zostaje odkręcona operacyjnie i pozostawiona w celu samoistnej regeneracji. Jajnik usuwa się jedynie, gdy uległ martwicy wskutek długiego niedokrwienia. Im szybciej dziewczynka zgłosi się do szpitala, tym większe szanse na uratowanie gonady.

photo-1458134580443-fbb0743304eb