little-girl-with-sunflower-in-a-sunflower-field-picjumbo-com

Leczenie

Stosowane przez wiele lat u dzieci zasady postępowania chirurgicznego oparte o schematy opracowane dla pacjentek dorosłych, ustępują obecnie miejsca metodom dużo bardziej zachowawczym. Takie podejście uwarunkowane jest innym zachowaniem biologicznym guzów jajnika u dzieci.

Leczenie zmian torbielowatych opisano już w dziale EPIDEMIOLOGIA. W  zmianach nowotworowych łagodnych zalecane jest obecnie leczenie oszczędzające zdrową tkankę zajętej gonady, w każdym możliwym przypadku. W przypadku guzów złośliwych we wczesnych stadiach choroby stosuje się całkowite usunięcie chorego jajnika, z pozostawieniem drugiej gonady i ewentualnym pobraniem biopsji. O rozległości zabiegu decyduje jednak zawsze chirurg na podstawie obrazu śródoperacyjnego. Nie ma metody pozwalającej ze 100% pewnością przedoperacyjnie określić typ nowotworu. Leczenie operacyjne może być w przypadku guzów złośliwych uzupełnione o chemioterapię i czasem dodatkowo radioterapię. Specyficzny schemat leczenia wybiera się po uzyskaniu wyniku badania histopatologicznego zmiany z uwzględnieniem stadium choroby.

Leczenie poszczególnych typów histologicznych nowotworów (rodzaj i sposób stosowanie chemioterapii, ilość cykli, konieczność lub brak konieczności stosowania radioterapii) opiera się o międzynarodowe protokoły leczenia onkologicznego.

Dzięki zastosowaniu współczesnych metod terapii nowotworów jajnika u dziewcząt, większość pacjentek operowanych we wczesnych stadiach zostaje trwale wyleczonych i zachowany zostaje również ich potencjał rozrodczy. W bardziej zaawansowanych stadiach choroby wyniki leczenia są również dobre. Około 90% dziewcząt zostaje trwale wyleczonych.

Bardzo ważne jest monitorowanie stanu zdrowia pacjentki po leczeniu oraz objęcie jej regularną opieką ginekologiczną.